Cégvezetés

Könyvelő – Pénzügyi és Gazdasági vezető – Dinamikus Növekedés Mentor

avagy ki kicsoda és milyen szerepet tölt be egy vállalkozásnál?

Általánosságban elmondható, hogy a vállalkozások méretétől függetlenül könyvelője minden szervezetnek van. A köztudatban elterjedt hiedelem az, hogy egy könyvelő a vállalkozás minden gondját-baját meg tudja oldani.

A valóság azonban más, hiszen a könyvelők sokszor nagyon leterheltek a bonyolult, sűrűn változó törvények, a számviteli beszámolók, az adóhatóság elvárásainak való megfelelés és a szoros határidők teljesítése miatt. Még nem találkoztam olyan könyvelővel, aki ne túlórázna rendszeresen, ami azt jelenti, hogy csak a számlák, bankkivonatok, egyéb bizonylatok könyvelése, számviteli beszámolók elkészítése, cégtevékenységtől függő jelentések, statisztikák megküldése a hivatalos szervek felé, a folyamatosan változó törvények követése nem fér bele egy napi 8 órás munkakörbe. Ebből adódik, hogy a könyvelőktől pontos számokat kap a vállalat vezetője, de ezek további elemzésére a könyvelőknek már nincs kapacitása.

Cégmérettől függően a szervezetek alkalmaznak pénzügyi és/vagy gazdasági vezetőt is. De mi történik akkor, ha a vállalat még nem tud napi 8 órányi munkát biztosítani egy ilyen területen dolgozó szakember részére, és a bérét sem tudja kitermelni?

A másik probléma gyakran pedig éppen az, hogy amikor már akkorára nő egy vállalkozás, hogy rendelkezik pénzügyi és/vagy gazdasági vezetővel, akkor neki is annyira sok a napi teendője, hogy nem férnek bele a munkaidejébe azok a projektek, amelyek a szervezet Dinamikus Növekedését biztosítanák.

Mindkét problémára egy olyan külső szakember lehet a jó megoldás, aki a könyvelő által előállított adatokból segíteni tudja a vállalat vezetőjét/tulajdonosát a problémák beazonosításában, orvoslásában, és így a hatékony üzleti környezetre gyorsan reagáló ügymenet kialakításában, a magasabb profit elérése érdekében.

A külső szakember további előnye, hogy rugalmasan vehető igénybe (mindig pont annyira, amire szüksége van a cégnek), több területhez is ért és nem kell utána bérjárulékot fizetni.

Az alábbiakban szeretnék közelebbről is rámutatni arra, hogy az egyes szakemberek általában milyen feladatokat látnak el egy szervezeten belül és hogyan egészítik ki egymás munkáját.

Könyvelő

A könyvelő a múltban történt gazdasági eseményeket rögzíti a könyvelési rendszerben.  Ezen számlák, egyéb bizonylatok alapján készíti el a szükséges bevallásokat és küldi be a hatóságok felé, készíti el az éves beszámolót, amelynek közzétételéről is gondoskodik. Tájékoztatja a vállalkozás vezetőjét mikor, mennyit és hová kell utalnia, mire figyeljen oda az adóhatósági ellenőrzés elkerülése érdekében. Elkészíti a szervezet számára a szükséges szabályzatokat, lebonyolítja a könyvvizsgálatot.

Pénzügyi és Gazdasági vezető

A vállalkozásoknak el kell érnie egy bizonyos cégméretet ahhoz, hogy megérje pénzügyi és gazdasági vezetőt alkalmaznia. Ezt a pontot akkor éri el, ha a napi ügyvitel megkívánja, hogy heti 40 órában ott legyen és ki tudja termelni a teljes bérköltségét (bérjárulékkal növelt munkabér). Amikor már ilyen jellegű vezetőt vesz fel egy vállalat, akkor már egy pénzügyi csapatot kell vezetnie, felelős a vállalkozás teljes számviteli és pénzügyi helyzetéért, az adóhatóságnak való megfelelésért, a számviteli szabályzatokért, a könyvvizsgálatért és a felmerülő napi problémák megoldásáért.

Dinamikus Növekedés Mentor

Dinamikus Növekedés Mentorként akkor vagyok legjobban egy szervezet hasznára, amikor a könyvelésből származó információk mentén támogatom a vállalkozást annak érdekében, hogy az növekedhessen. Azaz amolyan ‘intelligens iránytűként’ a meglévő számadatok alapján rámutatok azokra a pontokra, ahol a vállalat elakadhatott a fejlődésben, vagy az induló vállalatok elindulásában segítek. Majd a vállalatvezetővel, tulajdonossal egyeztetve egy gyakorlati fejlődési tervet javaslok, hogy a vállalkozás tovább növekedhessen. Fontos szempontnak tartom, hogy az általam készített fejlődési terv minden esetben vállalatra, cégre szabott, hiszen nem létezik ‘univerzális megoldókulcs’, mely minden vállalat növekedésének biztosításához használható lenne.

Nézzük meg mindezt egy vállalati példán keresztül. Az alábbi diagramból jól látható, hogy a most 11 éves vállalkozás a dinamikus felfelé ívelés közepette egyszer csak megtorpant, majd stagnálásba kezdett. Mindezek tetejébe a profitráta is folyamatosan csökken.

Mit tehet ilyenkor egy vállalat?

Több mindenre van lehetősége – de időt, energiát és pénzt is spórolhat a tulajdonos, ha a kialakult helyzetet célzottan megoldani képes szakembert bíz meg a feladattal. Mint Dinamikus Növekedés Mentor, ezt a terhet tudom levenni az Ön válláról.

A Dinamikus Növekedés Mentortól a következő lépéseket várhatja a tulajdonos:

  1. Átfogó és részletes helyzetmegértés, aktuális helyzetelemzés
  2. Lehetséges gyökérokok feltárása
  3. Megoldási lépések, növekedést segítő pénzügyi és gazdasági stratégiák megalkotása
  4. Cégre szabott mutatószámok meghatározása
  5. Igény szerint kivitelezés és/vagy stratégia koordinálása (pl. meglévő kollégákkal)
  6. Stratégiai-, üzlet-, pénzügyi tervek visszamérése

Ha Önnek is megkönnyíthetem a dolgát, egyeztessünk időpontot és beszéljünk!

Ajánlatot kérek

Hozzászólás küldése