Cégvezetés

Cégvezető – Ügyvezető Igazgató – Tulajdonos: Ki kicsoda és mi a szerepük egy vállalatnál?

Gyakran tapasztalom, hogy egy laikus, vagyis vállalati ügyekben nem járatos ember nem tud különbséget tenni a különböző szerepkörök között. Ezzel szerintem nincsen nagy baj, hiszen miért is kéne tudniuk? Baj akkor van, ha maguk az említettek nincsenek tisztában azzal, hogy egy-egy szerepkör mit is jelent. Vagy azt érzik, hogy tisztában vannak vele, mégis a gyakorlatban valami mást IS csinálnak, nem ritkán valami egészen mást.

Ez fakadhat a ’nem tudásból’ (ez a ritkább), de fakadhat kényszerből is: nincs választása, mert a szerepkörétől merőben eltérő feladatokra egyszerűen nincs ember. Így ’jobb híján’ maga próbálja vinni a könyvelést, karácsonyi partit szervezni, intézni a hirdetéseket, felvenni embereket… Ezzel elmorzsolódik az ideje, a figyelme és a szaktudása is – hiszen pont azzal nem tud foglalkozni, amihez a legjobban ért: a vállalat vezetéséhez!

De mit is csinálnak (vagy mit kéne csinálniuk…)?

Cégvezető

A Polgári Törvénykönyv így határozza meg: „A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését”.  Egy Kft. esetében tehát a taggyűlés az ügyvezető igazgató(k) munkájának segítése érdekében nevezhet ki cégvezető(ke)t. A cégvezető mindig alkalmazott, minden esetben munkaviszonyban áll a társasággal. Feladata az emberek irányítása és kontrollja, azért dolgozik, hogy jól menjen a cég. Az ügyvezető igazgatótól abban tér el, hogy a cégvezető nem vezető tisztségviselő. A cégvezető részére a társaság legfőbb szerve általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot biztosíthat.

Ügyvezető igazgató

Az ügyvezető igazgató egy gazdasági társaság (cég, vállalat, Kft. vagy Zrt.) vezető tisztségviselője és a társaság vezetését látja el. Az ügyvezetés a cég irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatala, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, ugyanakkor a cég irányításával kapcsolatosak. A szerepkört egy vagy több személy is betöltheti (több személy esetén a törvényben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi tényezőknek kell megfelelni). Az ügyvezető igazgató a cég működésével kapcsolatos feladatokat látja el, például szerződések előkészítését, szakmai szakértők felkeresését és bevonását annak érdekében, hogy az adott szakterület megfelelően működhessen; stratégiai tervek kidolgozását és azok végrehajtását. Az ügyvezető igazgató a tulajdonos(ok)nak tartozik felelősséggel és elszámolással. Gyakran van saját döntési jogköre, melyet az alapító okiratban előre meghatároznak a tulajdonossal.

Tulajdonos

Legtöbbször a vállalat alapítója, létrehozója. A tulajdonos feladatai sokrétűek, ezek közül a legjellemzőbbek a piac és trendek megfigyelése, piaci pozíció felmérése, új piaci pozíció és működési terület kijelölése, többéves stratégiai terv elkészítése, beruházási döntések meghozatala, döntés külső finanszírozásról, értékesítési csatornák-, vevőszegmensek kijelölése, termékek, szolgáltatások, technológiák, gyártási és adminisztrációs eljárások kiválasztása, fontosabb pénzügyi, vagyongazdálkodási döntések meghozatala, osztalék, bérszínvonal, növekedési ráta meghatározása. A tulajdonosnak befolyása van a társaság tulajdonosi szerkezetének változására, joga van a vezető tisztségviselőtől a társaságra vonatkozóan felvilágosítást kérni, valamint a taggyűlés/közgyűlés napirendjére kiegészítést tenni.

Sok kis- és középvállalkozás fejlődésének legnagyobb gátja, hogy a feladatok nincsenek szétosztva, és mindenki csinál mindent. A Cégvezető is. Az Ügyvezető igazgató is. A Tulajdonos is.

Ha Ön is ebbe a csapdába esett, akkor itt az ideje a változtatásnak!

Gyakorolja a szerepkörét és keresse meg a legjobb szakembereket! Kezdheti velem is, ha biztos partnerre és tűpontos kivitelezésre van szüksége üzleti tervezés, krízis menedzsment területén, avagy épp ’csak’ annyit szeretne, hogy a cég, amit Ön vezet, dinamikusan növekedjen!

Egyeztessünk időpontot és beszéljünk!

Ajánlatot kérek

Hozzászólás küldése